Národní dotace > Cestovní ruch > Státní program podpory cestovního ruchu > Podpora cestovního ruchu 2006 > Vybrané akce v rámci Státního programu podpory cestovního ruchu 2006

Vybrané akce v rámci Státního programu podpory cestovního ruchu 2006

Ministr pro místní rozvoj Radko Martínek na základě doporučení Výběrové komise rozhodl o přiznání dotace 97 projektům v rámci dvou podprogramů Státního programu podpory cestovního ruchu 2006 v celkovém finančním objemu 260 530 000 Kč.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena