Národní dotace > Cestovní ruch > Státní program podpory cestovního ruchu > Podpora cestovního ruchu 2006 > Podprogram č. 2 - Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně-rekreačn

Podprogram č. 2 - Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně-rekreačn

Podprogram je zaměřen na podporu budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně-rekreační aktivity. Příjemcem dotace může být občanské sdružení nebo podnikatelský subjekt (právnická i fyzická osoba). Podpora je poskytována formou systémové investiční dotace , která může dosáhnou max. 50% celkových způsobilých výdajů akce.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena