Podprogram č. 1 - Podpora rozvoje lázeňství

Podprogram je zaměřen na rekonstrukci a vybudování lázeňské infrastruktury v majetku měst nebo obcí. Podpora je poskytována formou systémové investiční dotace , která může dosáhnou max. 50% celkových způsobilých výdajů akce.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena