Vybrané projekty

Výsledky hodnocení a výběru akcí v rámci Státního programu podpory cestovního ruchu 2005 Ministr pro místní rozvoj na základě doporučení Výběrová komise rozhodl svým rozhodnutím č. 120 ze dne 17. června 2005 o přiznání dotace 84 projektům v rámci třech podprogramů s celkovou dotací ve výši 140 083 000 Kč.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena