Průběžná zpráva o realizaci akce/Závěrečné vyhodnocení akce

Příjemce dotace předkládá správci Programu Průběžnou zprávu o realizaci akce (1/2015) a Závěrečné vyhodnocení akce (dle rozhodnutí o poskytnutí dotace). V případě, že akce bude dokončena (fyzicky i finančně) ve stejném roce, kdy bylo rozhodnuto o udělení dotace, lze Průběžnou zprávu i Závěrečné vyhodnocení akce sloučit a předložit pouze Závěrečné vyhodnocení akce. Bližší informace naleznete v dokuemntu Metodický pokyn - Průběžná zpráva a Závěrečné vyhodnocení akce.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena