Národní dotace > Cestovní ruch > Národní program podpory cestovního ruchu (2010 - 2016) > Rok 2013 - Podprogram Cestování dostupné všem > Informace a podklady k vyhlášené výzvě k předkládání žádostí o dotaci v roce 2013

Informace a podklady k vyhlášené výzvě k předkládání žádostí o dotaci v roce 2013

Hlavním cílem Národního programu podpory cestovního ruchu je vytvořit nástroj, který efektivním způsobem přispěje k podpoře sociálního cestovního ruchu. Program byl schválen v roce 2010 na období let 2010 - 2013. Ve stejném roce byl realizován podprogram Cestovní ruch pro všechny se zaměřením na tvorbu nových produktů v cestovním ruchu včetně vytvoření podmínek pro jejich realizaci a marketingu těchto produktů. Od roku 2011 je podpora poskytována v rámci podprogramu Cestování dostupné všem.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena