Průběžná zpráva o realizaci akce (1. i 2. výzva)

Zprávu včetně povinné dokumentace mají povinnost předložit příjemci dotace z Národního programu podpory cestovního ruchu 2010.  

Dokumentace Průběžné zprávy o realizaci akce požadovaná od příjemce dotace:

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena