Ministerstvo > Veřejné dražby > Veřejné dražby > Rozsudky Nejvyššího soudu > Rozsudek NS - Neplatnost veřejné dražby dobrovolné - složení dražební jistoty v hotovosti

Rozsudek NS - Neplatnost veřejné dražby dobrovolné - složení dražební jistoty v hotovosti

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena