Ministerstvo > Veřejné dražby > Veřejné dražby > Kontrolní činnost odboru veřejných dražeb > Informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2014

Informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2014

V souvislosti s povinností uloženou kontrolnímu orgánu na základě § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) uveřejňujeme obecné informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2014.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena