Ministerstvo > Veřejné dražby > Veřejné dražby > Kontrolní činnost odboru veřejných dražeb > Informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2020

Informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2020

V souvislosti s povinností uloženou kontrolnímu orgánu na základě § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) uveřejňujeme obecné informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2020.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena