Ministerstvo > Veřejné dražby > Aktuality > Zpráva o provedení dvou veřejných dražeb majetku ve vlastnictví ČR

Zpráva o provedení dvou veřejných dražeb majetku ve vlastnictví ČR

Dne 3. prosince 2015 v 10:30 hod. a v 11:15 hod., proběhly v sídle Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) na Staroměstském náměstí dvě veřejné dražby dobrovolné majetku ve vlastnictví České republiky, ke kterému má MMR příslušné právo hospodaření. Dražené pozemky se nacházejí v katastrálním území Březové Hory a Kročehlavy. Nejnižší podání byla stanovena ve výši ceny zjištěné posudkem znalce. Obě dražby proběhly úspěšně, v obou případech došlo k navýšení nejnižšího podání. Ministerstvu pro místní rozvoj se tak i nadále daří naplňovat cíle transparentního a hospodárného způsobu nakládání s veřejným majetkem.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena