Ministerstvo > Veřejné dražby > Z dražební praxe > Výsledky dotazníku pro dražebníky k novele zákona o veřejných dražbách

Výsledky dotazníku pro dražebníky k novele zákona o veřejných dražbách

Mezi 6. listopadem a 9. prosincem tohoto roku proběhlo mezi dražebníky internetové dotazníkové šetření. V něm položilo Ministerstvo pro místní rozvoj dražebníkům celkem 11 otázek (popř. dvě otázky doplňující), souvisejících s přípravou novely zákona o veřejných dražbách. Cílem dotazníkového šetření bylo zjištění názoru dražebníků na vybraná ustanovení zákona o veřejných dražbách. Tyto názory budou využity při přípravě novely.