Ministerstvo > Veřejné dražby > Z dražební praxe > Stanovisko Ministerstva dopravy k problematice dražby motorových vozidel

Stanovisko Ministerstva dopravy k problematice dražby motorových vozidel

Při nedávné kontrole dražebníka jsme narazili na neobvyklou podmínku přímo nesouvisející s dražbou, kterou měl vydražitel splnit. Jednalo se o dražbu motorového vozidla konanou na návrh insolvenčního správce.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena