Ministerstvo > Veřejné dražby > Z dražební praxe > Novela zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti

Novela zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti

Dovolujeme si vás tímto informovat, že ke dni 1. 12. 2014 vešel v účinnost předpis č. 261/2014 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu, přičemž v části druhé došlo ke změně zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších přepisů.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena