Ministerstvo > Veřejné dražby > Z dražební praxe > Ministerstvo zajímá názor dražebníků na novelu zákona

Ministerstvo zajímá názor dražebníků na novelu zákona

Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo dotazníkovou akci, kterou zjišťuje názory dražebníků na vybrané okruhy, které by měly být upraveny v novele zákona o veřejných dražbách.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena