Ministerstvo > Veřejné dražby > Aktuality > Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá dražbu pozemků na území města Liberec

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá dražbu pozemků na území města Liberec

V prostorách sídla Ministerstva pro místní rozvoj se bude dne 25. 9. 2014 konat veřejná dobrovolná dražba majetku ve vlastnictví České republiky, ke kterému má MMR příslušné právo hospodaření. MMR zpeněžuje svůj majetek formou veřejné dražby v souladu se Strategií vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, která byla schválena usnesením vlády České republiky č. 39 ze dne 16. ledna 2013, přičemž za naplnění těchto cílů se považuje transparentní a hospodárný způsob nakládání s veřejným majetkem, a to pokud možno právě formou veřejné dražby.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena