Ministerstvo > Veřejné dražby > Z dražební praxe > Je obec povinna zveřejnit dražební vyhlášku na své úřední desce?

Je obec povinna zveřejnit dražební vyhlášku na své úřední desce?

S tímto dotazem se na nás v minulých týdnech obrátili zástupci jedné obce, kteří se obávali, zda případným zveřejněním dražební vyhlášky, jež obsahovala osobní údaje dlužníka, neporuší ustanovení zákona o ochraně osobních údajů.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena