Ministerstvo > Veřejné dražby > Aktuality > Je obec povinna zveřejnit dražební vyhlášku na své úřední desce?

Je obec povinna zveřejnit dražební vyhlášku na své úřední desce?

S tímto dotazem se na nás v minulých týdnech obrátili zástupci jedné obce, kteří se obávali, zda případným zveřejněním dražební vyhlášky, jež obsahovala osobní údaje dlužníka, neporuší ustanovení zákona o ochraně osobních údajů.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena