Ministerstvo > Veřejné dražby > Aktuality > GDPR – informace pro dražebníky

GDPR – informace pro dražebníky

Dne 25. května 2018 vstoupí v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. GDPR. Gestorem adaptace právního prostředí na GDPR je Ministerstvo vnitra, dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Nepochybujeme, že většina dražebníků informace o GDPR již zaznamenala, přesto si dovolujeme nabídnout stručný souhrn.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena