Ministerstvo > Veřejné dražby > Z dražební praxe > Elektronická evidence tržeb v dražební praxi

Elektronická evidence tržeb v dražební praxi

V uplynulých týdnech obdrželo oddělení veřejných dražeb v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb dotaz, zda je dražebník povinen evidovat všechny, k rukám dražebníka složené, dražební jistoty ještě před zahájením dražby, a pak tyto u „nevydražitelů“ v systému EET rušit. OVD se proto obrátilo na gestora zákona o evidenci tržeb, tedy Ministerstvo financí, od něhož obdrželo následující stanovisko:

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena