Ministerstvo > Veřejné dražby > Z dražební praxe > Centrální adresa: Nový číselník předmětů dražeb

Centrální adresa: Nový číselník předmětů dražeb

Jak na svých stránkách informoval správce centrální adresy – Česká pošta, s. p., od 4. 1. 2016 došlo ke změně a redukci číselníku předmětů dražeb, který je využíván na stránkách Centrální adresy.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena