Jmenujme alespoň některé hlavní přínosy chystaného zákona:

 
 1. Pokud bychom neměli nový zákon o veřejných zakázkách, nebyli bychom v souladu s evropským právem, což by mohlo ohrozit čerpání dotací z Evropské unie v novém programovém období. Ohroženy by tak byly miliardy korun, které bychom mohli jinak použít na důležité stavby, jakými jsou například rychlostní silnice a dálnice a další. Již nyní je délka administrace právě velkých infrastrukturních staveb v České republice kritická a táhne se roky.
 2. Smyslem navrhovaného zákona je i kultivace zadávání zakázek. Toto je upraveno a zjednodušeno zvláště s ohledem na starosty obcí.
 3. Bez připravovaného zákona bychom nesnížili výrazně administrativní zátěž - dnes nutíme zadavatele vytvářet zbytečné protokoly o všech nabídkách, podle nového zákona bude stačit jeden protokol o vítězné nabídce. To samo o sobě již velmi silně napomůže řešit situaci mnoha státních a regionálních staveb, které se kvůli složitým pravidlům protahují.  Je známo nemálo případů, kdy složitost zadávacích podmínek a nekonečné odvolávání neúspěšných kandidátů nakonec vedly k promeškání termínů a znemožnily například čerpání prostředků z EU. A nejedná se jen o velké například infrastrukturní stavby, placené přímo ze státního rozpočtu, mnoho škod bylo zbytečně způsobeno i regionům.
 4. Díky tomu, že bude zákon v účinnosti, lze vyloučit dodavatele, který předchozí zakázku, např. na stavbu, zkazil nebo nedokončil, a hlásí se do další zakázky na její dostavbu.
 5. Nejvýhodnější nabídku již nebude třeba vyloučit kvůli chybějícímu dokladu nebo překlepu ve výkazu výměr.
 6. Na banální zakázku nebude třeba svolávat hodnotící komisi a pozvat členy 5 dnů dopředu, jak je tomu doposud. Zadavatel dostane k dispozici i řadu kritérií, podle kterých se bude moci rozhodovat o kvalitě nabídek:
 • nejvýhodnější poměr nabídkové ceny nebo nákladů životního cyklu a kvality,
 • nejnižší nabídková cena
 • nejnižší náklady životního cyklu
 • hodnocení dopadů nabídky na životní prostředí
 • sociální hodnotící kritéria (např. zapojení nezaměstnaných do plnění zakázky)
 1. Důraz nového zákona na flexibilitu tzv. podlimitního režimu – tedy právě na snadnější zpracování a administraci těchto menších zakázek.
Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena