Ministerstvo > Úřad > Projektová kancelář > Projekty > ESIF > Ukončené > Zajištění služebních cest

Zajištění služebních cest

Projekt je zaměřen na zajištění účasti zaměstnanců podílejících se na činnostech NOK na tuzemských i zahraničních jednáních, školeních, seminářích, workshopech, konferencích apod.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena