Ministerstvo > Úřad > Projektová kancelář > Projekty > ESIF > Ukončené > Vsazení nových prvků eGovemmentu do IS Monit7+ včetně vazby na Základní registry

Vsazení nových prvků eGovemmentu do IS Monit7+ včetně vazby na Základní registry

Projekt je zaměřen na zajištění činností spojených s nezbytnými úpravami IS Monit7+ a webové žádosti Benefit7 pro 16 operačních programů programového období 2007-2013.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena