Ministerstvo > Úřad > Projektová kancelář > Projekty > ESIF > Ukončené > STRATeduka – vzdělávací program ke strategickému řízení ve veřejné správě

STRATeduka – vzdělávací program ke strategickému řízení ve veřejné správě

Program vycházející z Metodiky přípravy veřejných strategií se zaměřil na přípravu, tvorbu, implementaci a hodnocení strategických dokumentů.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena