Ministerstvo > Úřad > Projektová kancelář > Projekty > ESIF > Ukončené > Specifické úpravy aplikací Monit7+ OPTP a webové žádosti Benefit7 dle specifikací ŘO OPTP, část II.

Specifické úpravy aplikací Monit7+ OPTP a webové žádosti Benefit7 dle specifikací ŘO OPTP, část II.

Projekt je zaměřen na zajištění činností spojených s rozvojem IS Monit7+ a webové žádosti Benefit7 podle specifických potřeb a požadavků řídícího orgánu OPTP.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena