Ministerstvo > Úřad > Projektová kancelář > Projekty > ESIF > Ukončené > Provoz a správa MS programovacího období 2007-2013 akce 1. - Centrální rozvoj IS Monit7+

Provoz a správa MS programovacího období 2007-2013 akce 1. - Centrální rozvoj IS Monit7+

Projekt je zaměřen na zajištění centrálního rozvoje aplikací IS MONIT7+ pro Regionální operační programy (ROP), Sektorové operační programy (SOP) a Operační program Technická pomoc (OPTP).

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena