Ministerstvo > Úřad > Projektová kancelář > Projekty > ESIF > Ukončené > Obnova systémové infrastruktury pro provoz MSC2007 v lokalitě MMR81

Obnova systémové infrastruktury pro provoz MSC2007 v lokalitě MMR81

Projekt je zaměřen na zajištění obnovy HW pro zajištění řádného fungování MS2014+ pro monitorování a řízení ESI fondů v programovém období 2014-2020 v ČR.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena