Ministerstvo > Úřad > Projektová kancelář > Projekty > ESIF > Ukončené > Navazující aktivity pro provoz primárního a záložního pracoviště IS MSC2007 v lokalitě MMR

Navazující aktivity pro provoz primárního a záložního pracoviště IS MSC2007 v lokalitě MMR

Projekt je zaměřen na zajištění funkčního provozu systémové infrastruktury IS MSC2007, MONIT7+ a BENEFIT7, čímž bude zabezpečen bezproblémový chod jednotného centrálního monitorovacího systému.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena