Ministerstvo > Úřad > Projektová kancelář > Projekty > ESIF > Ukončené > Implementace a podpora rozhraní mezi IS Monit7+ a ÚIS ŘO OP – II.

Implementace a podpora rozhraní mezi IS Monit7+ a ÚIS ŘO OP – II.

Projekt je zaměřen na zajištění služby spojené s provozem rozhraní mezi monitorovacím systémem IS Monit7+ a 19 účetními informačními systémy (ÚIS) pro 16 operačních programů.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena