Ministerstvo > Úřad > Projektová kancelář > Projekty > ESIF > Aktuálně realizované > Zefektivnění nástrojů regionální politiky v současném i budoucím programovém období

Zefektivnění nástrojů regionální politiky v současném i budoucím programovém období

Projekt je zaměřen na zajištění koordinační činnosti Odboru regionální politiky MMR (ORP) jako gestora územní dimenze v rámci implementace DoP.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena