Ministerstvo > Úřad > Projektová kancelář > Projekty > ESIF > Aktuálně realizované > Zajištění služby Bezpečnostního dohledu pro MS2014+ II

Zajištění služby Bezpečnostního dohledu pro MS2014+ II

Projekt je zaměřen na realizaci nezbytně nutných služeb pro zajištění správného nastavení a dohledu nad provozní bezpečností MS2014+.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena