Ministerstvo > Úřad > Projektová kancelář > Projekty > ESIF > Aktuálně realizované > Vymezení území pro Integrované teritoriální investice (ITI) v ČR pro příští programové období EU

Vymezení území pro Integrované teritoriální investice (ITI) v ČR pro příští programové období EU

Projekt je zaměřen na multikriteriální vymezení území pro Integrované teritoriální investice (ITI) v ČR pro příští programové období EU.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena