Ministerstvo > Úřad > Projektová kancelář > Projekty > ESIF > Aktuálně realizované > Systém vzdělávání v programovém období 2014-2020 – II

Systém vzdělávání v programovém období 2014-2020 – II

Projekt je zaměřený na zajištění vzdělávání zaměstnanců subjektů zapojených do implementace fondů EU.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena