Ministerstvo > Úřad > Projektová kancelář > Projekty > ESIF > Aktuálně realizované > Servisní služby napájecího zdroje UPS a motorgenerátoru

Servisní služby napájecího zdroje UPS a motorgenerátoru

Projekt je zaměřen na zajištění pravidelných servisních služeb a nepřetržitého dohledu a monitoringu provozních parametrů záložního napájecího zdroje UPS a motorgenerátoru.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena