Ministerstvo > Úřad > Projektová kancelář > Projekty > ESIF > Aktuálně realizované > Provozování Manažerského informačního systému nad Datovým skladem II

Provozování Manažerského informačního systému nad Datovým skladem II

Projekt je zaměřen na poskytování srovnatelných, věcně správných a aktuálních dat o čerpání finančních prostředků programového období 2007-2013 pro podporu řízení a manažerské rozhodování prostřednictvím Manažerského informačního systému nad Datovým skladem (MIS/DWH).

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena