Ministerstvo > Úřad > Projektová kancelář > Projekty > ESIF > Aktuálně realizované > Osobní náklady zaměstnanců implementujících DoP/NSRR na MMR

Osobní náklady zaměstnanců implementujících DoP/NSRR na MMR

Projekt je zaměřen na zajištění finančních prostředků, ze kterých jsou hrazeny osobní náklady zaměstnanců implementujících DoP/NSRR a podílející se na přípravě programového období 2021+ na MMR.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena