Ministerstvo > Úřad > Projektová kancelář > Projekty > ESIF > Aktuálně realizované > Organizační zajištění Dohody o partnerství II

Organizační zajištění Dohody o partnerství II

Projekt bude napomáhat činnostem, které souvisí s implementací Dohody o partnerství (DoP).

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena