Ministerstvo > Úřad > Projektová kancelář > Projekty > ESIF > Aktuálně realizované > Obnova HW vybavení pro MS2014+

Obnova HW vybavení pro MS2014+

Projekt je zaměřen na zajištění obnovy HW pro zajištění řádného fungování MS2014+ pro monitorování a řízení ESI fondů v programovém období 2014-2020 v ČR.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena