Ministerstvo > Úřad > Projektová kancelář > Projekty > ESIF > Aktuálně realizované > Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami

Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami

Projekt vytváří systém pro podporu plné integrace tématu inkluzivního a kvalitního vzdělávání (IKV) do komplexu činností a intervencí realizovaných Odborem pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj ČR (Agentura, ASZ) v územích se sociálně vyloučenými lokalitami (SVL). Prostřednictvím všestranné intenzivní podpory spolupráce aktérů na lokální úrovni integruje problematiku IKV do lokálních strategických dokumentů. V zapojených lokalitách podporuje uplatnění principů IKV a vytváří podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj v rámci projektu formulovaných opatření.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena