Ministerstvo > Úřad > Projektová kancelář > Národní plán obnovy > Vytvoření Agendového informačního systému (AIS)

Vytvoření Agendového informačního systému (AIS)

1.6.2. Vytvoření Agendového informačního systému (AIS)

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena