Ministerstvo > Úřad > Povinně zveřejněné informace > Výroční zprávy MMR o poskytování informací > Výroční zpráva MMR o poskytování informací za rok 2007

Výroční zpráva MMR o poskytování informací za rok 2007

Výroční zpráva Ministerstva pro místní rozvoj České republiky  vydávaná v souladu s § 18  zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k formacím  pro rok 2007.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena