2023

Poskytnuté informace na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena