Ministerstvo > Úřad > Komunikace s úřadem > Zákon o střetu zájmů

Zákon o střetu zájmů

Žádost o nahlédnutí do registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, a dále podání sdělení dle tohoto zákona. Žádost i sdělení musí mít písemnou formu a splňovat ostatní náležitosti stanovené zákonem o střetu zájmů. Zákon nevyžaduje, aby tato podání byla podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena