Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní plánování > 8. Ostatní stanoviska a metodiky > Splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle § 189 odst. 3

Splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle § 189 odst. 3

Ministerstvo pro místní rozvoj vydává toto metodické sdělení k problematice aplikace ustanovení § 189 odst. 3 stavebního zákona ve vztahu ke splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti při přechodu na jiný úřad a při přerušení výkonu územně plánovací činnosti.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena