Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní plánování > 8. Ostatní stanoviska a metodiky > Možnosti umisťování velkokapacitních skleníků pro zemědělství podle § 18 odst. 5 stavebního zákona

Možnosti umisťování velkokapacitních skleníků pro zemědělství podle § 18 odst. 5 stavebního zákona

Odbor územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj zpracoval metodické sdělení k možnosti umisťování velkokapacitních skleníků pro zemědělství podle § 18 odst. 5 stavebního zákona.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena