Evidence územně plánovací činnosti

Metodika upravuje postup orgánů územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena