Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní plánování > 6. Zastavěné území > Metodické sdělení ve věci výkladu definice pojmu „zastavěný stavební pozemek“

Metodické sdělení ve věci výkladu definice pojmu „zastavěný stavební pozemek“

Odbor územního plánování MMR ve spolupráci s odborem stavebního řádu MMR se v rámci své metodické činnosti vyjadřoval k dotazu ve věci výkladu definice pojmu „zastavěný stavební pozemek“, uvedené ve stavebním zákoně. Ve své odpovědi se MMR zabývalo zejména otázkou vymezení pozemků, tvořících součást zastavěného stavebního pozemku.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena