Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní plánování > 6. Zastavěné území > Metodické sdělení k zahrnutí pozemků, na nichž je umístěna stavba vodního díla, do zastavěného území

Metodické sdělení k zahrnutí pozemků, na nichž je umístěna stavba vodního díla, do zastavěného území

Odbor územního plánování se vyjadřoval k metodickému dotazu, který se týkal nutnosti zahrnout pozemky, na nichž je umístěna stavba vodního díla, do zastavěného území.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena