Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní plánování > 4. Posuzování vlivů na životní prostředí a na udržitelný rozvoj území > Posuzování návrhu územního plánu v průběhu jeho pořizování z hlediska vlivů na životní prostředí

Posuzování návrhu územního plánu v průběhu jeho pořizování z hlediska vlivů na životní prostředí

Ministerstvo pro místní rozvoj vydává metodické sdělení k vybraným otázkám posuzování vlivů na životní prostředí při úpravě územního plánu po společném jednání a při podstatné úpravě návrhu územního plánu po veřejném projednání.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena