Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní plánování > 4. Posuzování vlivů na životní prostředí a na udržitelný rozvoj území > Metodické sdělení k vyjádření úřadu územního plánování dle zákona č. 100/2001 Sb.

Metodické sdělení k vyjádření úřadu územního plánování dle zákona č. 100/2001 Sb.

Ministerstvo pro místní rozvoj vydává ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí metodické sdělení ve věci vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace dle požadavků příloh zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena